Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Problemy Profesjologii
2014, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Czynniki środowiskowe w rozwoju zawodowym Zdzisław Wołk s. 13-22
Akmeologia w systemie nauk o rozwoju człowieka Tatiana Ronginska s. 23-32
Motywowanie pracowników wiedzy w innowacyjnym przedsiębiorstwie Justyna Patalas-Maliszewska s. 33-41
Zaufanie do cyfrowych mediów jako fundament w pracy e-nauczyciela Elżbieta Perzycka s. 43-50
Wzajemne oddziaływanie w obszarach pracy i niepełnosprawności Marcin Garbat Maria Agnieszka Paszkowicz s. 53-65
Umiejętność autoprezentacji i inne pożądane kompetencje nowoczesnego pracownika w kontekście nowoczesnych metod rekrutacji Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 67-74
Wpływ menedżerów na kształtowanie postaw zawodowych pracowników Piotr Kowolik s. 75-83
Doskonalenie zawodowe radców prawnych Anna Olkiewicz s. 85-94
Czynniki wyznaczające mobilność społeczno-zawodową bezrobotnych Maksymilian Gajek Iwona Mulicka s. 97-107
Bezrobocie w województwie lubuskim i rejonie Zielonej Góry w latach 2012-2014, ze szczególnym uwzględnieniem grupy 50+ Magdalena Zdaniewicz s. 109-118
Rola menadżerów w procesach lean management Matej Daňo Sebastian Saniuk Yulia Šurinová s. 121-129
Semantyczna ontologia modelu zawartości modułu kursu "inteligentne technologie zarządzania podejmowaniem decyzji" Ivan Tsidylo s. 131-139
Wymagania dotyczące oceny hałasu w środowisku pracy Michal Belčík Jozef Harangozó Zuzana Szabová Pavol Čekan s. 141-147
"Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych", Ryszard Gerlach, Bydgoszcz 2012 : [recenzja] Ryszard Gerlach Aneta Klementowska s. 151-155
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w półroczniku Problemy Profesjologii s. 159-162
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 163
Informacja o autorach s. 165