Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Problemy Profesjologii
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Plany edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości Jolanta Wilsz s. 13-20
Style kierowania przejawiane przez menedżerów w zarządzaniu organizacją Ryszard Galla Paweł Żukowski s. 21-40
Ludzie i zawody XX wieku Edward Hajduk s. 41-56
Wybrane elementy systemu kształcenia kadr związanych z uczeniem bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Roman Uździcki s. 59-68
Kompetencje techniczno-medialne w społeczeństwie współczesnym Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 69-78
Czynniki zapobiegające występowaniu syndromu wypalenia zawodowego : (w opiniach nauczycieli) Anna Szczęsna s. 79-91
Modele zdolności do zatrudnienia Maria Agnieszka Paszkowicz s. 93-107
Edukacja w silosach : zagrożenie rozwoju ogólnego i zawodowego Eunika Baron-Polańczyk s. 109-118
Wybór zawodu i planowanie kariery zawodowej przez młodzież na współczesnym rynku pracy Jan Mielżyński s. 121-131
The effect of human's association with danger on changes of perceiving on safety Marek Rybakowski s. 133-139
Sprawozdanie z badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi : na podstawie pięcioletnich doświadczeń szkoleniowych w firmie handlowej Anatol Bodanko s. 141-150
Funkcje, umiejętności i osobowość menedżera przyszłości Lidia Włodarska-Zoła s. 151-161
W poszukiwaniu nowej systematyki pracy Fabian Hajduk s. 163-169
Technická výchova a výchova k volbě povolání Jiří Dostál s. 173-177
Smerovanie odborného vzdelávania na Slovensku Ján Bajtoš s. 179-186
"Komunikacja w doradztwie zawodowym", pod red. nauk. Daniela Kukli, Radom 2008 : [recenzja] Jan Mielżyński Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych", Stanisław Czygier, Radom 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Stanisław Czygier (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji", red. H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A. M. Charraud, Radom 2008 : [recenzja] Roman Uździcki Henryk Bednarczyk (aut. dzieła rec.) Anne-Marie Charraud (aut. dzieła rec.) Ludmiła Łopacińska (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Prof. dr hab. Kazimierz M. Czarnecki - twórca profesjologii : (nauki o rozwoju zawodowym człowieka) : w 55 rocznicę pracy zawodowej Piotr Kowolik s. 201-205
Seminarium naukowe "Wsparcie niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy", Zielona Góra 2009 Maria Agnieszka Paszkowicz s. 209-210
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w "Problemach Profesjologii" s. 211-212
Informacja o Autorach s. 213
I Kongres Profesjologiczny "Zawód - Parac - Rynek Pracy", Zielona Góra, 7-8 czerwiec 2010 : [zaproszenie na konferencję] s. 215-221