Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Problemy Profesjologii
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Praca dyplomowa w przygotowaniu zawodowym na poziomie wyższym Zdzisław Wołk s. 13-22
Lojalność pracownika czynnikiem sukcesu organizacji Tatiana Ronginska s. 23-32
Bezpieczny i elastyczny rynek pracy w Europie - idea koncepcji flexicurity Alina Piątyszek-Pych Joanna Wyrwa s. 33-57
Krajowe Ramy Klasyfikacji a współpraca z gospodarką w świetle aktów prawnych Zygmunt Płoszyński s. 61-76
Wartościowanie pracy w kontekście doboru pracowników wiedzy w średnich przedsiębiorstwach Justyna Patalas-Maliszewska s. 77-90
Istota pojęcia władza, kontekst źródeł, wymiaró, skuteczności i patologii w jej sprawowaniu - ujęcie teoretyczne Anna Góralewska-Słońska s. 91-105
Przygotowanie absolwentów studiów pedagogicznych do sprawczych społecznie działań Marta Kowalczuk-Walędziak s. 109-120
Czynniki różnicujące samoskuteczność studentów w karierze (komunikat z badań) Ewa Krause s. 121-134
Potrzeba posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej a motywacja do jego nauki Dominika Goltz-Wasiucionek s. 135-144
Działalność pedagogiczna jako determinant zdrowia zawodowego nauczyciela Hałyna Meszko s. 147-157
Zawodowo-pedagogiczna pozycja nauczyciela w wymiarze jego wartościowo-pojęciowego stosunku do zawodu Oleksandr Meszko s. 159-168
"Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką", Kazimierz Wenta, Radom 2011 : [recenzja] Zdzisław Wołk Kazimierz Wenta (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych", Joanna Kandzia, Kraków 2011 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Joanna Kandzia (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w półroczniku Problemy Profesjologii s. 181-183
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 185
Informacja o autorach s. 187