Znaleziono 7 artykułów

Tatiana Ronginska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowanie człowieka w sytuacji wieloznacznej : kontekst psychologiczny Tatiana Ronginska s. 11-20
Metoda systemowego opisu kompetencji profesjonalnych Tatiana Ronginska s. 11-20
Akmeologia – nauka o synergii podmiotowej w badaniach profesjologicznych Tatiana Ronginska s. 21-28
Lojalność pracownika czynnikiem sukcesu organizacji Tatiana Ronginska s. 23-32
Akmeologia w systemie nauk o rozwoju człowieka Tatiana Ronginska s. 23-32
Psychologiczne uwarunkowania poczucia sukcesu w pracy Tatiana Ronginska s. 27-35
Профессиональное выгорание в контексте психологического отчуждения и профессиональной востребованности Tatiana Ronginska Natalia E. Vodopyanova s. 147-158