Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Problemy Profesjologii
2011, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Eugeniusz Pietrulewicz s. 7
Metoda systemowego opisu kompetencji profesjonalnych Tatiana Ronginska s. 11-20
W poszukiwaniu gentryfikacji warsztatu pracy nauczyciela w środowisku sieciowym : uwarunkowania teorii poznania rozproszonego uczenia się Elżbieta Perzycka s. 21-29
Otwarte zasoby narzędziem wspierającym kreatywność edukacyjnych działań Eunika Baron-Polańczyk s. 31-43
Założenia szkolnego poradnictwa zawodowego w Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań polskich Aneta Klementowska s. 47-56
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów szkół zawodowych : pomiędzy wizją a praktyką szkolną Anna Pogorzelska s. 57-72
Bariery działalności edukacyjnej w zakładach pracy Renata Tomaszewska-Lipiec s. 73-86
Cele życiowe oraz koncepcje cech, a satysfakcja z pierwszej pracy kobiet i mężczyzn Ewa Wojtowicz s. 89-95
Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki Anna Góralewska-Słońska s. 97-112
Zainteresowanie uczniów szkół zawodowych elastycznymi formami zatrudnienia i organizacji pracy : raport z badań Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 113-124
Rozwój zawodowy jednostki i jego problemy w świetle badań indywidualnych losów zawodowych pokolenia Polaków na przełomie XX i XXI wieku Jan Janiga s. 125-137
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, jako jednej z form rozwoju zawodowego człowieka, w aspekcie rozwoju kultury ekonomicznej państwa i wzrostu gospodarczego Mirela Ścigaj s. 139-150
Position of university graduates in the labour market of the Slovak Republic Dagmar Babčanová Helena Vidová s. 153-163
Wstępne wyniki naturalnego eksperymentu pedagogicznego Ján Stebila s. 165-172
Ewolucja denotacji i konotacji pojęcia "profesji" Piotr Pilch s. 175-188
Deskrypcja określeń w teorii i praktyce kultury i bezpieczeństwa pracy Marek Rybakowski s. 189-198
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w "Problemach Profesjologii" s. 201-203
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 205
Informacja o Autorach s. 207