Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Problemy Profesjologii
2013, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Profesjologia w kontekście nauk o pracy : problemy teorii i praktyki Bogusław Pietrulewicz s. 13-16
Edukacja i praca współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego Zygmunt Wiatrowski s. 17-25
Cywilizacja i kultura w chaosie zachowań edukacyjnych na rynku pracy i zatrudnienia Kazimierz Wenta s. 27-41
Psychospołeczne aspekty manipulacji ludźmi pracy zawodowej Kazimierz M. Czarnecki s. 43-46
Pierwsza praca w życiu młodych ludzi Stanisław Kaczor s. 49-56
Pracownik na współczesnym rynku pracy Czesław Plewka s. 57-71
Instytucja środowiska lokalnego wspierające działania w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej Aneta Klementowska s. 73-88
Szkoła wyższa jako instytucja wspierająca działalność innowacyjną przedsiębiorstw: wybrane problemy Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 89-100
Samokształcenie kierowane w szkoleniach BHP - szansa czy zagrożenie? Anna Oleszak s. 101-106
Przygotowanie zawodowe studentów w ich samoocenie Katarzyna Ludwikowska s. 109-119
Drogi edukacyjne polskich emigrantek w Niemczech: przyczynki empiryczne Magda Kalkowska s. 121-132
Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli: raport z badań Eunika Baron-Polańczyk s. 133-147
Kilka uzasadnionych wskazówek jak zintegrować uczucia w złożonych decyzjach zarządczych Benjamin Apelojg Dieter Mette s. 151-157
Aktualny stan przygotowania uczniów szkół podstawowych do bezpiecznej pracy i zdrowego życia w Republice Słowackiej Tomáš Kozik Danka Lukáčová Mária Škodová s. 159-165
Zmiana społeczna i promowanie rozwoju edukacji nauczyciela w Brandenburgii Viktor Jakupec Bernd Meier s. 167-180
Ergonomiczne metody poznawcze w ocenie zagrożenia psychospołecznego w systemach pracy Světla Fišerová s. 181-197
"Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii", Zielona Góra 2013 : [recenzja] Włodzimierz Olszewski s. 201-206
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w półroczniku Problemy Profesjologii s. 209-211
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 213
Informacja o autorach s. 215