Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Problemy Profesjologii
2010, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 7
Nauczanie języka obcego online jako forma wspomagająca przygotowanie zawodowe studentów Dominika Goltz-Wasiucionek Andrzej M. Michalski s. 11-17
Zawód : inżynier bezpieczeństwa pracy i jego przyszłość Jerzy S. Marcinkowski s. 19-27
Praktyki zawodowe uczniów szkół zawodowych oraz rola pracodawców w ich realizacji Anna Pogorzelska s. 29-40
Prognozowane kierunki zmian w globalnym otoczeniu organizacji Lidia Włodarska-Zoła s. 41-47
Szkoła na marginesie? Beata Pituła s. 49-55
Patologie organizacyjne wyzwaniem dzisiejszych czasów : (propozycja uaktualnienia standardów kształcenia na kierunku studiów zarządzanie) Anna Góralewska-Słońska s. 57-72
Telepraca, jako nowa forma aktywizacji zawodowej : podstawowe założenia prawne Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 73-84
Możliwości przygotowania zawodowego w systemie kształcenia Ochotniczych Hufców Pracy Teresa Listwan s. 85-91
Problemy przygotowania językowego pracowników Monika Myśliwiec s. 93-100
Doskonalenie umiejętności komputerowych nauczycieli Beata Joksz-Skibińska s. 101-105
Wolontariat jako pozazawodowa forma aktywnej działalności osób dorosłych Renata Kowal s. 107-116
Kompetencje kierownika projektu według TenStep Eunika Baron-Polańczyk Piotr Filipiuk s. 117-128
Concept of human work in the opinion of students of education : the comparative analysis Anna Przygoda Justyna Sikora s. 131-139
Orientacja i poradnictwo zawodowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne : (na przykładzie PPP w Nowej Soli) Aneta Klementowska s. 141-150
Przygotowanie zawodowe skazanego determinantą jego powrotu na rynek pracy Ewa Czerwińska Janusz Sterzel s. 151-162
Aktywność pracownicza osób odbywających karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych Robert Parol s. 163-171
Reaktywność emocjonalna a efektywność działania u osób pracujących w służbach interwencyjnych Joanna Kubicka-Jakuczun s. 173-183
Význam celoživotného vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Melánia Feszterová Tomáš Kozik s. 187-192
"Energy" topic and multimedia in physics L'uboš Krišt'ák Eva Ondrušová s. 193-198
"Edukacja dla bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne konteksty i dylematy", red. nauk. Zbigniew Dziemianko, Andrzej Kusztelak, Poznań [2010] : [recenzja] Grzegorz Dudarski Zbigniew Dziemianko (aut. dzieła rec.) Andrzej Kusztelak (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Nowy leksykon metodologiczny", red. nauk. Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2009 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 205-206
Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji naukowej "Pedagogika pracy. Dyskurs o przyszłości" Eunika Baron-Polańczyk s. 209-210
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w "Problemach Profesjologii" s. 211-212
Informacja o Autorach s. 213