Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Problemy Profesjologii
2015, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Badania jakościowe w pedagogice pracy Ryszard Gerlach s. 13-20
Akmeologia – nauka o synergii podmiotowej w badaniach profesjologicznych Tatiana Ronginska s. 21-28
Dylematy rozwoju nauk o pracy w kontekście rozwoju nauk o zarządzaniu Daniel Fic s. 29-39
Nowoczesny kontekst i perspektywy filozofii pracy Artur Pastuszek s. 41-52
Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzi młodych w Unii Europejskiej Maria Fic s. 53-65
Teoria profesjonalnych zmian rozwojowych człowieka : podstawowe twierdzenia Kazimierz M. Czarnecki s. 69-74
Profesjologiczne prawa i zasady organizacji pracy w szkolnictwie : zarys problematyki Piotr Kowolik s. 75-85
Pojęciowa problematyka kariery zawodowej w kontekście rozwoju pracowniczego Adam Gawroński s. 87-97
Natura ludzka a różnorodność kulturowa Natalia Anna Łozińska s. 99-112
Sprawiedliwość a zaufanie w społeczeństwie informacyjnym Sandra Malinowska s. 113-122
Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników Aneta Oleszak s. 123-126
Kompetencje Polaków w zakresie języków obcych i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw Małgorzata Walczak s. 127-137
Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Izabela Gabryelewicz Piotr Gawłowicz Joanna Sadłowska-Wrzesińska s. 139-148
Motywowanie pracowników wiedzy w przedsiębiorstwach IT – studium przypadku Irene Krebs Justyna Patalas-Maliszewska s. 151-158
Oczekiwania, rzeczywistość oraz perspektywy w procesie przygotowania zawodowego nauczycieli – raport z badań w polskich i norweskich placówkach oświatowych Anna Watoła s. 159-170
Rola zawodowej kompetencji komunikacyjnej języka obcego podczas nauki zawodu Елена Чиханцова s. 173-180
"Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym : studium przypadku", Aneta Klementowska, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Aleksandra Kulpa-Puczyńska Aneta Klementowska (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego – PROFERG 2015 Eunika Baron-Polańczyk Aneta Klementowska s. 189-191
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w półroczniku Problemy Profesjologii s. 195-198
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 199
Afiliacje autorów s. 200