Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Problemy Profesjologii
2008, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Aparatura pojęciowa profesjologii jako nowej dziedziny wiedzy : (informacje terminologiczne) Kazimierz M. Czarnecki Ewa Kraus s. 13-17
Podmiotowość człowieka w procesie pracy Jolanta Wilsz s. 19-30
Postulowana zawodowa sylwetka menedżera Paweł Żukowski s. 31-57
Kompetencje pracownicze w zarządzaniu organizacją Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 59-63
Profesjolog - charakterystyka zawodu : (opracowanie do merytorycznej dyskusji i akceptacji) Kazimierz M. Czarnecki Piotr Kowolik Bogusław Pietrulewicz s. 67-70
Zdolność do zatrudnienia - stulecie idei : koncepcje - definicje - wyznaczniki Maria Agnieszka Paszkowicz s. 71-81
Nowy model kształcenia egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców Roman Uździcki s. 83-90
Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie w opinii studentów studiów niestacjonarnych Jerzy S. Marcinkowski Katarzyna Zemfler s. 93-108
Adaptacja społeczno-zawodowa i jej wpływ na przebieg kariery zawodowej Barbara Balas s. 109-119
Oceny okresowe pracowników a motywacja do pracy i dalszego rozwoju zawodowego : na podstawie badań Daria Hrydzewicz s. 121-129
Niepowodzenia w studiach wyższych jako przejaw zaburzeń w zawodowym rozwoju studentów : (problem, badania, wyniki) Ewa Kraus s. 131-143
Rozwijanie upośledzonych osobowości dzieci i nastolatków przez wychowawców z Czech Ondřej Sekera s. 147-156
"Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań", Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Bogusław Pietrulewicz Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych", Andrzej Barczyński, Warszawa 2008 : [recenzja] Maria Agnieszka Paszkowicz Andrzej Barczyński (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Edukacja Ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny", red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa-Radom 2008 : [recenzja] Roman Uździcki Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
II Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe", Zielona Góra, 24 października 2008 roku Jolanta Lipińska-Lokś s. 173-177
Informacja o Autorach s. 179