Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Problemy Profesjologii
2005, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9-12
Profesjologia jako wyodrębniająca się dziedzina wiedzy i badań naukowych o zawodowym rozwoju człowieka : zarys problematyki Kazimierz M. Czarnecki s. 13-24
Działalność zawodoznawcza w kontekście rozwoju zawodowego człowieka Zygmunt Wiatrowski s. 25-33
Rozwój zawodowy na tle życia : życie człowieka jako proces rozwojowy Zdzisław Wołk s. 35-47
Multipotencjał człowieka w rozwoju zawodowym Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 49-68
Potrzeba nowego spojrzenia na problematykę orientacji zawodowej młodzieży Maria Jakowicka s. 69-77
Oceny pracownicze elementem polityki szkoleniowej Tadeusz Waściński s. 79-89
Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół zawodowych Jan Janiga s. 91-110
Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników w prawie pracy Robert Macholak s. 111-127
Organizacyjno-prawne problemy doskonalenia zawodowego pracowników Ireneusz Adamczak s. 129-142
Lehrerbildung im Prozess der Globalisierung - internationale Tendenzen der Curriculumentwicklung Viktor Jakupec Bernd Meier s. 143-161
Zawodowe kształtowanie się specjalisty o profilu ekonomicznym Tatiana Katkova Grygorij Tereszczuk s. 163-173
Berufspädagogik als Wissenschaft und Praxis Viktor Jakupec Bernd Meier s. 175-182
"Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej", Zygmunt Wiatrowski, Włocławek 2004 : [recenzja] Marek Rybakowski Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Przedsiębiorczość. Podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne", Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Jan Mielżyński Iwona Korcz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", 2005 : [recenzja] Maria Agnieszka Paszkowicz s. 193-195
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praca - Zawód - Rynek Pracy, Zielona Góra, 23-24 listopada 2005 Krzysztof Kaleta s. 197
Sprawozdanie z konferencji : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Od deprywacji do autonomii" Maria Agnieszka Paszkowicz s. 198-199
Informacja o Autorach s. 200