Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Problemy Profesjologii
2015, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Wieloproblemowy i integracyjny wymiar współczesnych nauk o pracy Zygmunt Wiatrowski s. 13-24
Praca i zawody w futurologii Kazimierz Wenta s. 25-37
Sytuacja ludzi młodych na współczesnym rynku pracy Czesław Plewka s. 39-52
Miejsce gender marketingu w postępowaniu nabywców na rynku dóbr szybkozbywalnych Włodzimierz Deluga s. 55-64
Opinie studentów o przedsiębiorczości w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości Maria Agnieszka Paszkowicz s. 65-88
Wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego w opinii studentów Ilona Copik Eugeniusz Szymik s. 91-102
Powody niestosowania ICT w praktyce zawodowej - w opinii nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 103-113
Okoliczności i cechy osobowości okłamywanych przełożonych przez pracowników Teresa Sołtysiak s. 115-124
Udział Urzędu Pracy w aktywizacji zawodowej bezrobotnych Maksymilian Gajek Iwona Mulicka s. 125-133
New Media as an Instrument of Modern Education : Opportunities and Current Challenges in School Education System and Teachers' Training Exemplified by Interactive Whiteboards and Tablet PCS Bjórn Egbert Dieter Mette s. 137-146
Профессиональное выгорание в контексте психологического отчуждения и профессиональной востребованности Tatiana Ronginska Natalia E. Vodopyanova s. 147-158