Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Problemy Profesjologii
2013, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Praca dobrem człowieka Waldemar Furmanek s. 13-28
Człowiek pracujący i dylematy zatrudnienia we współczesnym świecie Daniel Fic s. 29-38
"Grubych" nie zatrudniają? Teresa Sołtysiak s. 39-46
Wpływ bodźców materialnych i pozamaterialnych w stabilizowaniu załóg pracowniczych Włodzimierz Deluga Anna Wallis s. 47-65
Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych: przegląd stanowisk etycznych Andrzej Klimczuk s. 69-82
Krytyczne myślenie w programie nauczania szkoły wyższej Natalia Pietrulewicz s. 83-91
Wychowanie jako pomoc studentom i absolwentom szkół wyższych w radzeniu sobie na współczesnym rynku pracy Ewa Krause s. 93-101
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na tle nowych regulacji prawnych Magdalena Sas-Badowska s. 103-112
Coaching narzędziem rozwoju zawodowego pracowników Łukasz Brzeziński s. 113-124
Aktywizacja zawodowa w kontekście wielu osób niepełnosprawnych Andrzej Barczyński s. 127-144
Wyższe szkolnictwo zawodowe Podregionu Legnicko-Głogowskiego wobec potrzeb kadrowych LSSE Włodzimierz Olszewski s. 145-154
Identyfikacja czynników motywacji do pracy jako determinanty podnoszenia poziomu zaangażowania pracowników - przykład wykorzystania skali samooceny motywatorów do pracy Anna Góralewska-Słońska s. 155-168
Kompetencje kadry menedżerskiej wyróżniające przedsiębiorstwa o dobrej pozycji rynkowej Alicja Rytelewska s. 169-184
Migracja pracownikó na Ukrainie: efekty ekonomiczne, społęczne i psychologiczne Mykhaylo Luchko Hryhoriy Tereshchuk s. 187-192
Aktualny stan prawny dotyczący ochrony pracy w Republice Słowackiej w kształceniu i przygotowaniu zawodowym pracowników Róbert Bulla Tomáš Kozik s. 193-216
Porównanie wybranych metod oceny niezawodności człoieka Michal Belčík Zuzana Szabová Ivana Tureková s. 217-223
Uzasadnienie treści kursu "Systemy redakcyjno-wydawnicze” dla kształcenia zawodowego przyszłych inżynierów-pedagogów o profilu komputerowym Bochar Yury Igorovich s. 225-231
Możliwość rozwoju kompetencji informatycznych w przedmiocie technicznym Ľuboš Krišťák Ján Stebila s. 233-241
"Instytucje edukacji sportu i rekreacji elementami jedności życia polkowiczan”, Włodzimierz Olszewski, Polkowice 2012 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Włodzimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w półroczniku Problemy Profesjologii s. 251-253
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 254
Informacja o autorach s. 255