Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Problemy Profesjologii
2012, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Edukacja a problemy wykluczenia z rynku pracy Aleksander Piecuch s. 13-26
Psychologiczne uwarunkowania poczucia sukcesu w pracy Tatiana Ronginska s. 27-35
Dbałość o podstawowe zasady BHP gwarancją osiągania dobrych efektów w pracy Daniel Novák Alena Očkajová Ján Stebila s. 37-44
Autorefleksja i kompetencje psychodydaktyczne nauczyciela akademickiego przedmiotów technicznych Miroslava Miklošiková s. 47-53
System informacji osobowej i jego wykorzystanie w zarządzaniu edukacją w zakresie BHP Jan Žufan s. 55-62
Model wiedzy dla różnych obszarów przedmiotów Pedagoga-inżyniera Цiдилo Iвaн Mикoлaйoвич s. 63-74
Całożyciowe kształcenie w zakresie BHP powinnością osób prawnych i fizycznych Iveta Marková s. 75-81
Interpretacyjne przygotowanie zawodowe nauczyciela jako fundament zrozumienia sieciowego środowiska uczenia się Elżbieta Perzycka s. 83-91
BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach Jozef Harangozó Miroslav Rusko Ivana Tureková Zuzana Turňová s. 93-100
Kompetencje a bezpieczeństwo i higiena pracy Věra Pelantová s. 101-109
Podnoszenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli- kształcenie w zakresie BHP Melánia Feszterová Klaudia Jomová Mária Porubská s. 111-117
Elastyczne formy organizacji pracy a popyt na nowe kompetencje zawodowe w opinii pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 121-129
Podnosznie świadomości studentów UKF w Nitrze w zakresie BHP Viera Tomková s. 131-138
Czynniki różnicujące proaktywność studentów w karierze Ewa Krause s. 139-152
Ergonomiczna kultura pracy jako warunek wstępny dla zdrowej pracy z komputerem pod względem jakości życia Martin Bilek Janis Gedrovics s. 153-162
Zagrożenie stresem zawodowym w środowisku pracy opiekuna w zakładach opiekuńczych Aneta Klementowska Zuzanna Kęsy Marek Rybakowski s. 163-173
"Bezpečná technika, bezpečné pracoviská - atribúty prosperujúcej spoločnosti", J. Sinay, Košice 2011 : [recenzja] Tomáš Kozik Juraj Sinay (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Komunikaee ve školni třidě", K. Šed'ová, Z. Švařiček, Z. Šalamounová, Praha 2012 : [recenzja] Lenka Pelcerová Z. Šalamounová (aut. dzieła rec.) K. Šed'ová (aut. dzieła rec.) Z. Švařiček (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w półroczniku Problemy Profesjologii s. 185-187
Recenzenci współpracujący z czasopismem s. 187
Informacja o autorach s. 189
II Kongres Profesjologiczny Proferg 2013 s. 191-197