Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Problemy Profesjologii
2010, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 7
Przemiany procesu przygotowania pracowników do pracy : doświadczenia zielonogórskie Bogusław Pietrulewicz s. 11-15
Profesjonalizm nauczyciela w społeczeństwie sieciowym Elżbieta Perzycka s. 17-27
Racjonalizacja zatrudnienia w gospodarce rynkowej Marian Kopczewski s. 29-41
Biegły sądowy i jego profesjonalizm w opiniowaniu wypadków przy pracy Marek Rybakowski s. 43-57
Elastyczne formy pracy jako szansa na godzenie życia zawodowego z rodzinnym Alina Piątyszek Joanna Wyrwa s. 59-72
Telepraca w polskim systemie prawnym Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 73-84
Teoretyczne podstawy pracy i rozwoju zawodowego pracowników Adam Muszyński s. 87-94
Ocena pracownika jako element modelu zarządzania personelem małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych Sebastian Saniuk s. 95-104
Rozwój kapitału intelektualnego w mikroprzedsiębiorstwach : bilans doświadczeń Iwona Kacak s. 105-115
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów politechnik, a ich przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy Janina Poczęsna s. 117-127
Studia zaoczne : konieczność czy potrzeba pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy? Ewa Czerwińska Janusz Sterzel s. 129-137
Rola i zadania doradcy zawodowego : raport z badań Michał Pindera s. 141-146
Doradztwo zawodowe w gimnazjach : raport z badań Krzysztof Zajdel s. 147-155
Aktywność zawodowa rodziców a osiągnięcia edukacyjne ich dzieci Iwona Ocetkiewicz s. 157-168
"Hamlet współczesny" : humanista na rynku pracy w oczach licealistów Eugeniusz Szymik s. 169-174
Problemy przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze Jan Mielżyński s. 175-186
Teacher of vocational subjects at secondary vocational schools and continuing education Ján Stebila Milan Ďuriš s. 189-194
Teaching innovations in the chosen fields of physics Milada Gajtanska L'uboš Krišt'ák s. 195-201
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy", red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Marek Rybakowski Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"School education for road safety. Polish-Slovakian comparative study", Marek Rybakowski, Ján Stebila, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Roman Uździcki Marek Rybakowski (aut. dzieła rec.) Ján Stebila (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w "Problemach Profesjologii" s. 212-213
Informacja o Autorach s. 214