Znaleziono 12 artykułów

Maria Agnieszka Paszkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzajemne oddziaływanie w obszarach pracy i niepełnosprawności Marcin Garbat Maria Agnieszka Paszkowicz s. 53-65
Opinie studentów o przedsiębiorczości w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości Maria Agnieszka Paszkowicz s. 65-88
Zdolność do zatrudnienia - stulecie idei : koncepcje - definicje - wyznaczniki Maria Agnieszka Paszkowicz s. 71-81
Modele zdolności do zatrudnienia Maria Agnieszka Paszkowicz s. 93-107
Kompetencje pracownicze zasobów ludzkich Maria Agnieszka Paszkowicz s. 135-152
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników", red. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych", Andrzej Barczyński, Warszawa 2008 : [recenzja] Maria Agnieszka Paszkowicz Andrzej Barczyński (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", 2005 : [recenzja] Maria Agnieszka Paszkowicz s. 193-195
Sprawozdanie z konferencji : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Od deprywacji do autonomii" Maria Agnieszka Paszkowicz s. 198-199
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy", red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Marek Rybakowski Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", Łódź, 26 października 2006 r. Maria Agnieszka Paszkowicz s. 207-210
Seminarium naukowe "Wsparcie niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy", Zielona Góra 2009 Maria Agnieszka Paszkowicz s. 209-210