Znaleziono 25 artykułów

Bogusław Pietrulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 7
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 7
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 7
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9-12
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9-10
Wstęp Bogusław Pietrulewicz s. 9
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Przemiany procesu przygotowania pracowników do pracy : doświadczenia zielonogórskie Bogusław Pietrulewicz s. 11-15
Profesjologia w kontekście nauk o pracy : problemy teorii i praktyki Bogusław Pietrulewicz s. 13-16
Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kształcenia Eunika Baron-Polańczyk Bogusław Pietrulewicz s. 19-40
Kultura profesjonalizmu jako klucz do rozwoju zawodowego i kariery profesjonalnej we współczesnych organizacjach Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 23-44
Multipotencjał człowieka w rozwoju zawodowym Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 49-68
Holistyczny człowiek a potencjał pracy Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 51-60
Kompetencje pracownicze w zarządzaniu organizacją Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 59-63
Profesjolog - charakterystyka zawodu : (opracowanie do merytorycznej dyskusji i akceptacji) Kazimierz M. Czarnecki Piotr Kowolik Bogusław Pietrulewicz s. 67-70
"Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań", Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Bogusław Pietrulewicz Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników", red. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Przedsiębiorczość. Podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne", Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Jan Mielżyński Iwona Korcz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy", red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Marek Rybakowski Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Komputerowe wspomaganie dydaktyki", red. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2009 : [recenzja] Bogusław Pietrulewicz Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-220