Znaleziono 20 artykułów

Kazimierz M. Czarnecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobista wiedza człowieka i jej funkcje regulacyjne Kazimierz M. Czarnecki s. 7-12
Twórczy rozwój człowieka : wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 2000-2001 w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach Kazimierz M. Czarnecki s. 9-14
Profesjologia jako wyodrębniająca się dziedzina wiedzy i badań naukowych o zawodowym rozwoju człowieka : zarys problematyki Kazimierz M. Czarnecki s. 13-24
Aparatura pojęciowa profesjologii jako nowej dziedziny wiedzy : (informacje terminologiczne) Kazimierz M. Czarnecki Ewa Kraus s. 13-17
Psychologiczne teorie rozwoju człowieka a realizm jego życia psychicznego : szkic teoretyczny Kazimierz M. Czarnecki s. 23-31
Psychospołeczne aspekty manipulacji ludźmi pracy zawodowej Kazimierz M. Czarnecki s. 43-46
Szkolna antywiedza pojęciowa uczniów klas początkowych Kazimierz M. Czarnecki s. 45-60
Psychiczna aktywność prozawodowa studentów szkół wyższych : (zarys problemu) Kazimierz M. Czarnecki s. 61-66
Profesjolog - charakterystyka zawodu : (opracowanie do merytorycznej dyskusji i akceptacji) Kazimierz M. Czarnecki Piotr Kowolik Bogusław Pietrulewicz s. 67-70
Teoria profesjonalnych zmian rozwojowych człowieka : podstawowe twierdzenia Kazimierz M. Czarnecki s. 69-74
Aktywność człowieka jako podstawowy potencjał jego rozwoju zawodowego : (zarys problemu) Kazimierz M. Czarnecki s. 71-77
"Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli", Kazimierz M. Czarnecki, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 155-156
Mój życiorys naukowy Kazimierz M. Czarnecki s. 157-162
"Leksykon metodologiczny", red. Kazimierz M. Czarnecki, Katowice 2007 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa", red. nauk. Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Mirosław Matyjaszczyk Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Nowy leksykon metodologiczny", red. nauk. Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2009 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Psychologia zawodowej pracy człowieka", Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2006 : [recenzja] Jan Mielżyński Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu nauczycieli akademickich", Kazimierz M. Czarnecki, Erwin Gondzik, Ewa Kraus, Sosnowiec 2011 : [recenzja] Henryk Andrzej Kretek Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) Erwin Gondzik (aut. dzieła rec.) Ewa Kraus (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Prof. dr hab. Iwan Ziaziun, naukowiec, pedagog, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii Oświaty Zawodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy Kazimierz M. Czarnecki s. 269-270
"Różnice indywidualne człowieka", Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2013 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 291-293