Znaleziono 7 artykułów

Iwona Korcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura profesjonalizmu jako klucz do rozwoju zawodowego i kariery profesjonalnej we współczesnych organizacjach Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 23-44
Multipotencjał człowieka w rozwoju zawodowym Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 49-68
Holistyczny człowiek a potencjał pracy Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 51-60
Kompetencje pracownicze w zarządzaniu organizacją Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 59-63
Zespołowa inteligencja emocjonalna - czynnikiem powodzenia w pracy Iwona Korcz s. 123-148
"Przedsiębiorczość. Podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne", Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Jan Mielżyński Iwona Korcz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-192
Liderzy emocjonalnie inteligentnych organizacji : sztuka przewodzenia pracownikom Iwona Korcz s. 195-214