Znaleziono 5 artykułów

Elżbieta Perzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesjonalizm nauczyciela w społeczeństwie sieciowym Elżbieta Perzycka s. 17-27
W poszukiwaniu gentryfikacji warsztatu pracy nauczyciela w środowisku sieciowym : uwarunkowania teorii poznania rozproszonego uczenia się Elżbieta Perzycka s. 21-29
Zaufanie do cyfrowych mediów jako fundament w pracy e-nauczyciela Elżbieta Perzycka s. 43-50
Interpretacyjne przygotowanie zawodowe nauczyciela jako fundament zrozumienia sieciowego środowiska uczenia się Elżbieta Perzycka s. 83-91
Zaufanie do e-learningu w kształceniu akademickim na przykładzie doświadczeń w Nesna University College Elżbieta Perzycka s. 123-133