Znaleziono 22 artykuły

Eugeniusz Szymik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój dziecka zdolnego : studium przypadku Katarzyna Kuźnik Eugeniusz Szymik s. 61-65
Profilaktyka, zagrożenie i co dalej…? Eugeniusz Szymik s. 79-85
Wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego w opinii studentów Ilona Copik Eugeniusz Szymik s. 91-102
Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji w szkole Eugeniusz Szymik s. 111-131
Obrazy styku kultur we współczesnej literaturze światowej i polskiej Eugeniusz Szymik s. 121-136
Znaczenie dotyku w kontekście integracji sensorycznej : szkic z antropologii filozoficznej i pedagogiki Jadwiga Sebesta Eugeniusz Szymik s. 121-134
"Pedagogiczne aspekty wykorzystania czasopism w procesie wspierania rozwoju dzieci przedszkolnych", Alina Budniak, Katowice 2009 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Alina Budniak (aut. dzieła rec.) s. 135-139
Powtórz... i... zapamiętaj! : propozycja lekcji powtórzeniowej ze składni w gimnazjum Urszula Stopa Eugeniusz Szymik s. 154-157
Wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne pracowników Zuzanna Brosz Eugeniusz Szymik s. 167-185
"Hamlet współczesny" : humanista na rynku pracy w oczach licealistów Eugeniusz Szymik s. 169-174
Bariery w odbiorze lektur szkolnych Eugeniusz Szymik s. 181-193
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących Danuta Duczmal-Szymik Aniela Stefan Eugeniusz Szymik s. 192-199
"Drama w edukacji", Dabuta Michałowska, Poznań 2008 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Danuta Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Nowy leksykon metodologiczny", red. nauk. Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2009 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Przyjazna szkoła", Erich Petlák, Livia Fenyvesiová, Kraków 2012 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Livia Fenyvesiová (aut. dzieła rec.) Erich Petlák (aut. dzieła rec.) s. 209-213
Młodzież w świecie reklamy : propozycja metodyczna dla klasy I lub II gimnazjum Justyna Mikuła Eugeniusz Szymik s. 219-222
"Ja i moja rodzina - dawniej, dziś, jutro" : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I liceum Justyna Mikuła Eugeniusz Szymik s. 223-226
"Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych", Franciszek Bereźnicki, Kraków 2010 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Franciszek Bereźnicki (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Zwyczaje i obrzędy mieszkańców Żywiecczyzny (na przykładzie wsi Kamesznica) Anna Matuszna Eugeniusz Szymik s. 245-257
Drama w pracy wychowawczej nauczyciela polonisty Ilona Copik Eugeniusz Szymik s. 255-265
Recepcja wiersza Tadeusza Różewicza "Przepaść" u uczniów starszych klas szkoły podstawowej : badania z wykorzystaniem metody przekładu intersemiotycznego Eugeniusz Szymik s. 257-262
Drama na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej : przykłady scenariuszy dla klas I-VI Justyna Mikuła Eugeniusz Szymik s. 309-315