Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Problemy Profesjologii
2014, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Chaos cywilizacyjny w edukacji w chmurach i silosach Kazimierz Wenta s. 13-24
Model osobowości zawodowej menedżerów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości Jolanta Wilsz s. 25-34
Emigracja zarobkowa Polaków wynikiem przemian globalizacyjnych Ryszard Bera s. 35-41
The Theory of Affordances : An Inspiration for Ergonomics Natalia Anna Łozińska s. 45-54
Innowacyjne metody pracy dydaktycznej w ramach testowanego akademickiego modelu kształcenia ustawicznego AWŚ 50+ Robert Parol s. 55-63
Przydatność zawodowa w konstekście wyzwań rynku edukacji i pracy Marian Piekarski s. 65-75
Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania doradztwa zawodowego w systemie edukacji Daniel Kukla s. 77-87
Kariera zawodowa w kontekście edukacji na tle współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych Adam Gawroński s. 89-101
Reconfiguration of the Modern Teacher Identity Barbara Laskowska s. 103-108
Wychowanie do wartości w szkole jako pole profesjonalnych działań nauczyciela : wybrane spostrzeżenia z badań sondażowych Lech Sałaciński s. 111-122
Educational Projects in Nowa Sól District Bożena Bogucka s. 123-131
Studying People with Disabilities in the Opinion of Colleagues Aleksander Wróblewski s. 133-144
Wpływ klimatu organizacyjnego na psychologiczne koszty pracy Dorota Nawrat s. 145-159
Wartości związane z pracą osób migrujących zarobkowo Joanna Konaszewska s. 161-173
Aktywnośc zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy Joanna Mandrzejewska-Smól s. 175-187
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Szkoła wyższa. (R)e-wolucje: kariery akademickie" Włodzimierz Olszewski s. 191-194