Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Problemy Profesjologii
2007, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Patologie pracy jako zagrożenie dla rozwoju zawodowego Andrzej Michalski Elżbieta Podoska-Filipowicz s. 13-22
Kultura profesjonalizmu jako klucz do rozwoju zawodowego i kariery profesjonalnej we współczesnych organizacjach Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 23-44
Metoda McKinseya Management Consultants jako metoda analizy strategicznej potencjału organizacji : (ujęcie metodologiczne) Paweł Żukowski s. 45-52
Problemy z tworzeniem nowych pojęć w profesjologii Anatol Bodanko s. 53-59
Model kapitału intelektualnego w MSP Justyna Patalas s. 63-78
W kierunku organizacji opartej na wiedzy Renata Tomaszewska-Lipiec s. 79-88
Problemy przygotowania kadr do pracy w służbach bhp oraz prowadzenia szkoleń pracowniczych Jan Janiga s. 89-96
Wybrane problemy kształcenia ustawicznego w Polsce i jego rola w doskonaleniu zawodowym pracowników administracji publicznej Jan Mielżyński s. 97-110
Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej Jolanta Lipieńska-Lokś s. 111-118
Przygotowanie absolwentów szkół zawodowych w kontekście potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy : na przykładzie powiatów północno-wschodniej Polski Anna Pogorzelska s. 121-134
Wypalenie zawodowe pielęgniarek : (próba poszukiwania przyczyn - wyniki badań) Ewa Kowalska s. 135-143
Aspiracje zawodowe studentów : wyniki badań Dorota Chromiec s. 145-151
Współpraca Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z władzami rządowymi i samorządowymi Teresa Listwan s. 153-158
"Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników", red. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Maria Agnieszka Paszkowicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Leksykon metodologiczny", red. Kazimierz M. Czarnecki, Katowice 2007 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia", red. E. Giermanowska, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Ziętek Ewa Giermanowska (aut. dzieła rec.) s. 166-167
Statut Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego s. 169-181
Informacja o Autorach s. 183