Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Problemy Profesjologii
2009, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Kultura pracy jako cecha osobowa opisująca potencjał zawodowy pracownika Zdzisław Wołk s. 13-24
Wymagania stawiane doradcy zawodowemu odnośnie jego osobowości Jolanta Wilsz s. 25-34
Techniki zarządzania stosowane przez menedżerów w organizacji Paweł Żukowski s. 35-53
Aksjologiczne aspekty pracy ludzkiej Krzysztof Kaszyński s. 55-63
Przemiany w zarządzaniu organizacją : podejście systemowe Lidia Włodarska-Zoła s. 67-77
Kształtowanie pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy Marek Rybakowski s. 79-84
Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa i adolescencji dla rozwoju zawodowego w życiu dorosłym Anna Mróz s. 85-93
Praca i wiedza w dobie ponowoczesności : szanse i nadzieje Sebastian Dama s. 95-101
Rodzice a wybór zawodu Gertruda Wieczorek s. 103-112
Motyw twórczości w edukacji zawodowej Anna Pogorzelska s. 113-119
Niemiecki rynek pracy obszarem aktywności zawodowej emigrantek z Polski Magda Pozorska s. 123-132
Role projektowe z perspektywy metodyki TenStep Piotr Filipiuk s. 133-141
Granice rezygnacji z poczucia podmiotowości menedżerów firm międzynarodowych Andrzej Zygadło s. 143-156
Lifelong Learning w zarysie profesjologicznym Marcin Jeziorny s. 157-165
Wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne pracowników Zuzanna Brosz Eugeniusz Szymik s. 167-185
Improvement of pedagogical skills of training teachers Roman Hrmo Katarína Krpálková Krelová s. 189-197
Kim jesteś i dokąd zmierzasz? Ocena punktu wyjścia oraz roli różnic kulturowych w planowaniu rozwoju osobistego (PDP) studentów Mark Atlay Alfredo Gaitan Maja Jankowska s. 199-213
"Komputerowe wspomaganie dydaktyki", red. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2009 : [recenzja] Bogusław Pietrulewicz Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Psychologia zawodowej pracy człowieka", Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2006 : [recenzja] Jan Mielżyński Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej", Z. Wiatrowski, Radom 2009 : [recenzja] Roman Uździcki Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 224-226
I Kongres Profesjologiczny "Zawód - Parac - Rynek Pracy", Zielona Góra, 7-8 czerwiec 2010 : [zaproszenie na konferencję] s. 229-235
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w "Problemach Profesjologii" s. 236-237
Informacja o Autorach s. 239