Znaleziono 12 artykułów

Mirosław Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdrowie : podstawowy potencjał rozwoju zawodowego : (zarys problemu) Mirosław Kowalski s. 53-61
Krótki dyskurs o zdrowiu i kulturze (z postmodernizmem w tle) Daniel Felcman Mirosław Kowalski s. 70-84
Gra z młodzieżą wokół wartości zdrowie : dyskurs (nie)oczekiwany o mass mediach Mirosław Kowalski Paweł Kowalski Wojciech Malinowski s. 95-105
Recepcja kanonów "Codex Iuris Canonici" (1917) dotyczących sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w dokumentach i statutach "Synodus Dioecesana Kielcensis" (1927) Mirosław Kowalski s. 121-136
"Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej", Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, Kraków 2011 : [recenzja] Iwona Rudek Daniel Falcman (aut. dzieła rec.) Mirosław Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 136-144
Interpretacje ideologii nauk społecznych Marcin Lustofin Daniela Falcman (aut. dzieła rec.) Mirosław Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 157-161
Elementy prozdrowotnego stylu życia studentów kierunków nauczycielskich na tle oddziaływań edukacyjnych Mirosław Kowalski Paweł Kowalski Wojciech Malinowski s. 171-184
Kultura zdrowotna - wymiary edukacyjne : w kierunku odpowiedzialności za zdrowie Mirosław Kowalski s. 207-216
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ogólnopolska Konferencja o Szczęściu, Uniwersytet Zielonogórski 6-7 maja 2013 Mirosław Kowalski Paweł Prüfer s. 266-270
Świadectwa Stefania Kossowska Mirosław Kowalski s. 276-281
Konferencja naukowa "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego w 110. rocznicę urodzin" w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w dn. 12 maja 2014 roku Izabela Kieliś Mirosław Kowalski s. 281-285
„Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje", Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, Kraków 2010 : [recenzja] Anita Famuła-Jurczak Daniel Falcman (aut. dzieła rec.) Mirosław Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 333-338