Znaleziono 2 artykuły

Anna Ziętek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane elementy organizacyjno-prawne edukacji zawodowej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Anna Ziętek s. 115-126
"Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia", red. E. Giermanowska, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Ziętek Ewa Giermanowska (aut. dzieła rec.) s. 166-167