Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu podstaw polityki mieszkaniowej Witold A. Werner s. 5-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2007 : kierunki zmian Maciej Cesarski s. 11-18
Możliwości prognozowania popytu mieszkaniowego w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych Przemysław Śleszyński s. 19-34
Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich : dostępność i standard Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 35-48
Ewolucja tendencji urbanistyczno-architektonicznych budowy osiedli mieszkaniowych Hanka Zaniewska s. 49-55
Propozycja klasyfikacji standardu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powstałej w Polsce po roku 1990 Grażyna Dąbrowska-Milewska s. 56-65
Gentryfikacja miast Aleksandra Jadach-Sepioło s. 66-79
Monitoring dodatków mieszkaniowych w latach 2004-2005 Tomasz Żelawski s. 80-87
Wybrane aspekty remontów i modernizacji powojennych zasobów mieszkaniowych w Polsce Maciej Wierzchowski s. 88-103
Studenci a rynek mieszkaniowy : wyniki badań ankietowych 2007 r. Wanda Urbańska s. 104-112
Informacje dla autorów s. 113-114