Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Da capo al fine Witold A. Werner s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cele mieszkalnictwa a demografia : (artykuł dyskusyjny) Witold A. Werner s. 7-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji Maciej Cesarski s. 15-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji Paweł Hałata Aleksander Noworól Kamila Noworól s. 26-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania : (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania) Lidia Mierzejewska Magdalena Wdowicka s. 40-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje o środowiskowych uwarunkowania w rozwoju lokalnym gmin województwa zachodniopomorskiego położonych w strefie oddziaływania dużego miasta Paweł Kreja Maciej J. Nowak s. 53-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczny aspekt rewitalizacji : przykład wrocławski Beata Warczewska s. 62-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty współczesnych zespołów mieszkaniowych na przykładzie najnowszych realizacji na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Tomasz Bradecki Agata Twardoch s. 72-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cechy krajobrazu kulturowego a zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Łomży Ewa Maślańska Konrad Podawca s. 85-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konsekwencje lokalizowania centrów logistycznych w przestrzeni miejskiej Jan Kaźmierski s. 100-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 110-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Publikacje Instytutu Rozwoju Miast w 2011 r. s. 112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Publikacje Instytutu Rozwoju Miast w 2011 r. s. 112
  Zacytuj
 • Udostępnij