Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena potencjalnych strat materialnych na terenach zalewowych, wyznaczonych dwoma metodami, w wybranych miastach województwa łódzkiego Marta Borowska-Stefańska s. 5-18
Zmiany wybranych właściwości gleb jako konsekwencja przemian urbanizacyjnych przestrzeni miejskiej Poznania Monika Jakubus s. 19-25
Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań Przemysław Ciesiółka Krzysztof Rogatka s. 27-36
Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi Szymon Wiśniewski s. 37-45
Śniadania u geografów: Janusz Makuch, Krystyna Pawłowska, Magdalena Dej Agnieszka Świgost s. 47