Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieruchomości jako dobra konsumpcyjne = Real estates as consumption goods Witold A. Werner s. 7-10
Instrumenty finansowe a rynek mieszkaniowy Gabriel Główka s. 11-26
Nieruchomości gruntowe w miastach metropolitalnych Małgorzata Stefańczyk s. 27-46
Obszary rolne jako element systemu przyrodniczego miasta Krakowa Piotr Krzyk s. 47-61
Typologia osadnictwa Karpackiego Regionu Rozwoju Wiktor Głowacki Kinga Kuczyńska s. 62-75
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 2005-2008 Tomasz Żelawski s. 76-85
Stan mieszkalnictwa w Polsce Jan Korniłowicz s. 86-101
Informacje dla autorów s. 103-104