Znaleziono 7 artykułów

Piotr Krzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych a planowanie przestrzenne Piotr Krzyk s. 25-34
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Karol Bury Piotr Krzyk s. 27-40
Obszary rolne jako element systemu przyrodniczego miasta Krakowa Piotr Krzyk s. 47-61
Geomorfologiczne aspekty zagospodarowania przestrzennego Piotr Krzyk Magdalena Maślanka s. 61-80
Problematyka osuwisk w planowaniu przestrzennym Łukasz Kotuła Piotr Krzyk Magdalena Maślanka s. 68-93
Tendencje zmian w użytkowaniu i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Krakowie Piotr Krzyk s. 73-82
Funkcjonalno-krajobrazowe przemiany zagospodarowania obszarów podmiejskich Piotr Krzyk Tatiana Tokarczuk s. 105-115
    Zacytuj
  • Udostępnij