Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Przedmowa] Zygmunt Ziobrowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kujawsko-pomorski model zarządzania procesem rewitalizacji Agnieszka Imiela Maciej Krużewski s. 7-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie rewitalizacji w "kurczących się" miastach : doświadczenia europejskie Przemysław Ciesiółka Emilia Jaroszewska s. 13-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane metody i zalecenia dotyczące poprawy wizualnej plomb w krajobrazie śródmiejskim Hanna Baryska s. 22-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Renowacja i adaptacja piwnic Starego Miasta Warszawy na cele kulturalne Jacek Fiedorowicz s. 32-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Żyrardów - przyszłość wczorajszego miasta idealnego : historia użyteczna Joanna Porębska-Srebrna Zygmunt Stępiński s. 41-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse i zagrożenia rewitalizacji : Zakłady Lniarskie w Żyrardowie Magdalena Staniszkis s. 48-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewitalizacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych : zakres potrzeb a możliwości dofinansowania z funduszy UE Kinga Kimic s. 56-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewitalizacja jako proces włączania wielkich osiedli mieszkaniowych do struktury funkcjonalnej miasta Katarzyna Sadowy s. 63-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Liderzy wspólnot mieszkaniowych jako aktorzy w procesie rewitalizacji wybranych dzielnic Gdańska Maja Grabkowska s. 70-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne rewitalizacji miast uzdrowiskowych na przykładzie Połczyna Zdroju Krzysztof Wiktorowski s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doświadczenia Legnicy w rewitalizacji na terenach przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej Zofia Chamielec s. 91-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historyczne zespoły pokoszarowe w Ostródzie, w woj. warmińsko-mazurskim : rewitalizacja, zmiana funkcji czy dekonstrukcja? Wiesław Skrobot s. 97-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rewitalizacji dzielnicy Gdańska Letnica Anna Górczyńska Anna Wojewnik-Filipkowska s. 103-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Monitorowanie lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy Agnieszka Pilarczyk s. 113-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy rewitalizacji w dużych miastach województwa łódzkiego (powyżej 25 000 mieszkańców) Lidia Lamcha Jacek May s. 120-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Diagnoza rynku projektów rewitalizacyjnych pod kątem możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego Julia Sawińska Ewa Solarz s. 129-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stara zabudowa w świadomości społecznej : opinie i postawy wobec jej rewaloryzacji Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska s. 136-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne projektowanie urbanistyczne : potencjalne narzędzie rewitalizacji stref społecznie wykluczonych Marek Kozłowski Yusnani Mohd Yusof s. 149-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 163
  Zacytuj
 • Udostępnij