Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomiczne aspekty gospodarowania wielorodzinnymi zasobami mieszkaniowymi Tomasz Żelawski s. 5-14
Lokalne programy rewitalizacji w wybranych miastach powiatowych na Mazowszu Konrad Podawca s. 15-29
Ewolucja polityki rewitalizacji we Francji i Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku Aleksandra Jadach-Sepioło s. 30-41
Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości Leszek Kałkowski Władysław Rydzik s. 42-50
"Mieszkanie sektora publicznego - wymiar urbanistyczny, społeczny i przemysłowy polityki mieszkaniowej wobec sektora służb publicznych", Paryż 19-20 listopada 2007 r. Hanka Zaniewska s. 51-54
Wprowadzenie do dyskusji Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 55-57
Zróżnicowanie regionalne potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce Władysław Rydzik s. 58-69
Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej Witold A. Werner s. 70-77
Dostęp do mieszkań na wynajem w krajach Unii Europejskiej jako wynik przyjętej polityki mieszkaniowej Wanda Urbańska s. 78-84
Pomoc państwa w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych osobom o najniższych dochodach Jacek Bielecki s. 85-88
Mieszkania na wynajem : wyzwania, doświadczenia, przestrogi Maciej Cesarski s. 88-91
Czy w Polsce można budować mieszkania czynszowe? Jan Korniłowicz s. 91-92
Ochrona lokatorów w świetle prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego Krystyna Krzekotowska s. 93-105
Perspektywy rozwoju rynku mieszkań na wynajem w Polsce na tle przykładów zagranicznych Jacek Życiński s. 105-108
Tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków Katarzyna Bury s. 109-112
Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Mirosława Wasielewska s. 112-115
Podsumowanie dyskusji Hanka Zaniewska s. 116-117
Od Redakcji = From the Editor s. 118-121
Informacje dla autorów s. 123-124