Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Żelawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomiczne aspekty gospodarowania wielorodzinnymi zasobami mieszkaniowymi Tomasz Żelawski s. 5-14
Mechanizmy rynkowe w polityce czynszowej : szanse i zagrożenia Tomasz Żelawski s. 46-64
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 2005-2008 Tomasz Żelawski s. 76-85
Monitoring dodatków mieszkaniowych w latach 2004-2005 Tomasz Żelawski s. 80-87