Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja stale aktualna = Revitalization is ever current Witold A. Werner s. 5-6
Rewitalizacja przestrzeni akademickiej Marek Bryx s. 7-14
Podmiotowe uczestnictwo mieszkańców w procesach rewitalizacji : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wiesław Wańkowicz s. 15-24
Rola wsparcia publicznego w procesach rewitalizacji na przykładach krajów europejskich Krzysztof Skalski s. 25-38
Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji śródmieść Alina Muzioł-Węcławowicz s. 39-49
Oferta kulturowa przestrzeni rewitalizowanych Regina Maga-Jagielnicka s. 51-62
Bariery systemowe rewitalizacji w Polsce Ewa Kipta Dagmara Mliczyńska-Hajda s. 63-70
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe Agnieszka Turek s. 71-86
Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Bogusław Wacławik s. 87-100
Strategie komunikowania w lokalnych planach działania na Śląsku Anna Latos s. 101-112
Demographic revitalization of Belarusian towns in the XXI century Ekaterina A. Antipova Ludmila V. Fakeyeva s. 113-122
Budownictwo mieszkaniowe i jego standardy w Polsce w latach 1991-2011 Norbert Dąbkowski Hanka Zaniewska s. 123-133
Analiza konsekwencji rozprzestrzeniania się zabudowy miast dla systemów wodociągowo-kanalizacycjnych Zofia Górska Regina Ożdżyńska Krzysztof Słysz s. 135-141
Warunki zamieszkiwania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w 2007 i 2011 Wanda Urbańska s. 143-151