Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie - działalność w latach 2002-2010 : uwarunkowania i kierunki rozwoju Jerzy Adamski s. 5-20
Sterowanie rozwojem przestrzennym i budownictwem : refleksje historyczne Witold A. Werner s. 21-26
Monitoring mieszkaniowy jako przykład badań ciągłych nad mieszkalnictwem w Instytucie Rozwoju Miast Hanka Zaniewska s. 27-32
Koncepcja europejskiego monitoringu zagadnień mieszkalnictwa Adam Kowalewski s. 33-45
Rozwój miast : spójność, integracja, rewitalizacja Wiesław Wańkowicz s. 47-58
Zintegrowane planowanie rozwoju miast : propozycja modelu Grażyna Korzeniak s. 59-71
Tendencje zmian w użytkowaniu i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Krakowie Piotr Krzyk s. 73-82
Profesor Adam Andrzejewski : inspirator interdyscyplinarnych badań nad mieszkalnictwem Maciej Cesarski Hanka Zaniewska s. 83-86
Międzynarodowy dorobek naukowy Instytutu Rozwoju Miast : na dziesięciolecie IRM, 2002-2012 Ewa Heczko-Hyłowa s. 87-120
Spis artykułów zamieszczonych w kwartalniku Problemy Rozwoju Miast, 2004-2011 s. 121-129
    Zacytuj
  • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 131-132