Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Karol Janas s. 5
Nauka, Publicystyka, Badania Oskar Wolski s. 6
Dostępność geograficzna ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym Dorota Łucja Jarczewska Wojciech Jarczewski s. 7-13
Problem wyboru optymalnej funkcji fragmentu centrum Białegostoku Andrzej Kobryń Katarzyna Tarnacka s. 15-20
Ocena kształtowania lokalnego ładu przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w gminie miejsko-wiejskiej Kałuszyn Agata Pawłat-Zawrzykraj Konrad Podawca s. 21-29
aDaSie zmieniać swoje miasto Agata Bloswick s. 31-34