Znaleziono 18 artykułów

Witold A. Werner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja stale aktualna = Revitalization is ever current Witold A. Werner s. 5-6
Bariery prawne uzupełniania zabudowy miejskiej Witold A. Werner s. 5-9
Propagacja procesów rewitalizacji = Dissemination of revitalization processes Witold A. Werner s. 5-6
Da capo al fine Witold A. Werner s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konsekwencje trendów urbanizacyjnych = Consequences of trends in urban development Witold A. Werner s. 5-6
Polityka a realia mieszkaniowe = Politics and housing reality Witold A. Werner s. 5-6
Cykle rewitalizacyjne aglomeracji = Revitalization cycles in urban agglomerations Witold A. Werner s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Impas w polityce przestrzennej Witold A. Werner s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Urbanistyka a urbanizacja = Urbanistics and urbanization Witold A. Werner s. 5-6
W poszukiwaniu podstaw polityki mieszkaniowej Witold A. Werner s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cuius regio, eius religio : czyja władza, tego religia = Cuius regio, eius religio : whose country, the religion Witold A. Werner s. 5-6
Cele mieszkalnictwa a demografia : (artykuł dyskusyjny) Witold A. Werner s. 7-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cuius regio, eius religio : whose country, the religion Witold A. Werner s. 7
Planowanie - mieszkalnictwo : rozwój czy regres? = Planning - housing : growth or decline? Witold A. Werner s. 7-8
Nieruchomości jako dobra konsumpcyjne = Real estates as consumption goods Witold A. Werner s. 7-10
Sterowanie rozwojem przestrzennym i budownictwem : refleksje historyczne Witold A. Werner s. 21-26
Rola polityki budowlanej państwa w rozwoju mieszkalnictwa Witold A. Werner s. 45-53
Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej Witold A. Werner s. 70-77