Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Impas w polityce przestrzennej Witold A. Werner s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeznaczenie a użytkowanie gruntów miejskich : (artykuł dyskusyjny) Mariusz Chudak s. 7-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie planowania przestrzennego Łukasz Kotuła Dorota Szlenk-Dziubek s. 20-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych a planowanie przestrzenne Piotr Krzyk s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewitalizacja wybranych obszarów śródmiejskich Poznania : cele i założenia Hanka Zaniewska s. 35-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewitalizacja wybranych miast Azji, USA i Australii : możliwości wykorzystania doświadczeń dla polskich miast Marek Kozłowski Yusnani Mohd Yusof s. 50-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planistyczne aspekty polityki przestrzennej w gminach przygranicznych szczecińskiego obszaru metropolitalnego Maciej Nowak s. 74-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka definiowania przestrzeni zdegradowanych Monika Domanowska s. 81-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Rozwoju Miast w roku 2009 s. 88-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 101
  Zacytuj
 • Udostępnij