Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarowanie przestrzenią w miastach Kazimierz Bujakowski s. 5
Rewitalizacja wyzwaniem współczesności Zygmunt Ziobrowski s. 7
Czynnik czasu w odnowie miast Danuta Ptaszycka-Jackowska s. 9-20
Zastosowanie chronomap do oceny bezpieczeństwa publicznego Paweł Ozimek s. 21-33
Badania społeczne w zarządzaniu rewitalizacją Małgorzata Broda Wiesław Wańkowicz s. 34-48
Studium przypadku w badaniach procesów rewitalizacji Aldo Vargas Tetmajer s. 49-61
Rewitalizacja terenów miejskich w kontekście produktywności przestrzeni Janusz Jeżak s. 62-69
Rewitalizacja a polityka strukturalna Unii Europejskiej Małgorzata Broda s. 70-81
Rewitalizacja a instrumenty zarządzania przestrzenią miast polskich Krzysztof Skalski s. 82-93
Systemy eksperckie w rewitalizacji Wiesław Wańkowicz s. 94-103
Systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu przestrzenią miasta Krakowa Tadeusz Chrobak s. 104-116
Ewolucja pojęć dotyczących ulic i jej rola w procesie urbanizacji i odnowy miast Jerzy Duda s. 117-129
Informacje dla autorów s. 131-132