Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propagacja procesów rewitalizacji = Dissemination of revitalization processes Witold A. Werner s. 5-6
Metoda rangowania działań rewitalizacyjnych na obszarze katowickiego Nikiszowca Tomasz Szulc s. 7-17
Wpływ przemysłów kreatywnych na rewitalizację terenów zespołów poprzemysłowych Agnieszka Zaborska-Jagiełło s. 19-31
Rewitalizacja przestrzeni miejskich w Tychach Grzegorz Gawron s. 33-43
Rewitalizacja w Świnoujściu Stanisław J. Kozłowski s. 45-55
Nowe Gliwice : studium przypadku rewitalizacji terenów pokopalnianych Józef Gumienny Tomasz Szulc s. 57-67
Odnowa urbanistyczna reaktywowanych małych miast w województwie łódzkim Norbert Dąbkowski Hanna Zaniewska s. 69-75
Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowie : studium Centrum Szkła i Ceramiki Aleksandra Skorek s. 77-84
Rewitalizacja w krajach postsocjalistycznych na przykładzie rumuńskiego miasta Timişoara Elżbieta Litwińska s. 85-93
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej : doświadczenia projektu COBRAMAN Magdalena Jasińska Dominika Muszyńska-Jeleszyńska s. 95-104
Informacje dla autorów s. 105-106
Publikacje Instytutu Rozwoju Miast s. 107-108