Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa perspektywa rewitalizacji polskich miast = New Perspective on the Regeneration of Polish Cities Tomasz Parteka s. 10-12, 5-6
Podsumowanie obrad III Kongresu Rewitalizacji Miast = Summary of Sessions of III Urban Regeneration Congress Zygmunt Ziobrowski s. 13-15, 7-9
Rewitalizacja jako element polityki rozwoju aglomeracji poznańskiej Przemysław Ciesiółka s. 17-30
Średniowieczny układ urbanistyczny Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu : ochrona środowiska kulturowego a rewitalizacja Dariusz Gaweł s. 31-41
Rewitalizacja miejskich dolin rzecznych jako istotny aspekt polityki miejskiej : doświadczenia z realizacji projektu REURIS w Polsce Agnieszka Gieroszka Małgorzata Markowska Leszek Trząski s. 43-55
Wielkie wydarzenia jako katalizator procesów rewitalizacji Dorota Kamrowska-Załuska Małgorzata Kostrzewska s. 57-70
Rewitalizacja w praktyce polityki spójności Marek W. Kozak s. 71-80
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego : wybrane studia przypadków Alina Maciejewska Agnieszka Turek s. 81-94
Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji Beata Nowogońska s. 93-103
Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w fazie planistycznej rewitalizacji : zagadnienia administracyjno-prawne Jakub H. Szlachetko s. 105-115
Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacji Vesna Gulin Aleksandra Wagner s. 117-126
Nowa otwarta przestrzeń publiczna jako element krajobrazu w procesie rewitalizacji : przegląd literatury światowej Anna Marta Włodarczyk s. 127-135