Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hałas drogowy jako ograniczenie możliwości zagospodarowania przestrzennego na wybranych przykładach Konrad Podawca s. 5-19
Rynek mieszkaniowy w Polsce i na Słowacji Wojciech Sońta s. 21-29
Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji : próba ujęcia globalnego Maciej Cesarski s. 31-40
Wspieranie rozwoju struktur klastrowych przez władze samorządowe miasta i regionu Jan Kaźmierski s. 41-59
Inwestycje infrastrukturalne w Krakowie w kontekście przygotowań do organizacji EURO 2012 Marek Jarzębiński s. 61-78
Dostępność geograficzna i rozmieszczenie w przestrzeni ośrodków POZ w Krakowie Dorota Łucja Jarczewska Wojciech Jarczewski s. 79-89