Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cykle rewitalizacyjne aglomeracji = Revitalization cycles in urban agglomerations Witold A. Werner s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykluczenie społeczne : aspekt przestrzenny i rola planowania przestrzennego Wiesław Wańkowicz s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dilemmas of integrated area-based urban renewal Iván Tosics s. 21-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spatial Planning + Revitalisation of Socially Excluded Zones : Sustainable Success or Hope? Heidrun Feigelfeld s. 38-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapewnienie jakości życia w przestrzeni zurbanizowanej Elżbieta Ryńska s. 55-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Plan generalny zagospodarowania przestrzennego Torunia z lat 30. XX w. : wizja czy realizacja idei zrównoważonego rozwoju? Hanka Zaniewska s. 65-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast Agnieszka Labus s. 75-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyrodnicze uwarunkowania modernizacji osiedli mieszkaniowych Ewa Trzaskowska s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast Teresa Mądry Krzysztof Słysz s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonalno-krajobrazowe przemiany zagospodarowania obszarów podmiejskich Piotr Krzyk Tatiana Tokarczuk s. 105-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej Leszek Kałkowski s. 116-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako dopełnienie zasady prawidłowej gospodarki w gospodarce nieruchomościami gminnymi Elżbieta Kicka Maciej J. Nowak s. 124-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego Ireneusz Pszczółka s. 133-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przygotowanie do Europejskiej karty współodpowiedzialności społecznej z perspektywy polityki miejskiej : komunikat z obrad Krzysztof Skalski s. 144-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 150-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Publikacje Instytutu Rozwoju Miast w 2011 r. s. 152
  Zacytuj
 • Udostępnij