Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Litwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The demographic aspect of contemporary urban processes : (the case of Portugal) Elżbieta Litwińska s. 71-82
Rewitalizacja w krajach postsocjalistycznych na przykładzie rumuńskiego miasta Timişoara Elżbieta Litwińska s. 85-93