Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty wypoczynkowe na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie : pozytywne przykłady przemian Paweł Adamiec Ewa Trzaskowska s. 5-14
Problemy z przyszłością wielkich postsocjalistycznych osiedli mieszkaniowych w Polsce w świetle polsko-niemieckich badań na wybranych przykładach : podejście metodologiczne Adam Bartoszek Beata Komar Beata Kucharczyk-Brus Elżbieta Niezabitowska Marek Niezabitowski s. 15-25
Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Karol Bury Piotr Krzyk s. 27-40
Analiza inwestycji mieszkaniowych w Krakowie Renata Kozik Krzysztof Zima s. 41-52
Analiza rynku nieruchomości w Polsce Krzysztof Drachal s. 53-59