Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refinansowanie kredytów wspierających działania inwestycyjne w programach rewitalizacji Aleksandra Jadach-Sepioło s. 5-10
Badanie sondażowe jako metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych dawnych miast przemysłowych regionu wschodniego Ewa Kubejko-Polańska s. 11-19
Ceny mieszkań a wynagrodzenie i bezrobocie : analiza z wykorzystaniem modeli wektorowo-autoregresyjnych na przykładzie Krakowa Krzysztof Nowak s. 21-33
Lokalny program rewitalizacji jako narzędzie zarządzania przestrzenią w mieście Sylwia Pawlikowska-Musiewicz s. 35-40
Kryterium środowiskowego kształtowania przestrzeni w procesie rewitalizacji miast Bogusław Szuba s. 41-48
Budownictwo mieszkaniowe z udziałem środków publicznych w gminach Norbert Dąbkowski Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 49-57