Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne polityki rewitalizacji : wnioski okresu programowania 2014-2020 Wojciech Jarczewski s. 5-11
Rewitalizacja i zrównoważony rozwój miasta : przemiany Warszawy po 1990 r. Magdalena Staniszkis s. 13-25
Rewitalizacja w Warszawie : doświadczenia i perspektywy Sylwia Dudek-Mańkowska Mirosław Grochowski Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Zegar s. 27-37
Rewitalizacja Powiśla w Warszawie : przemiany funkcjonalno-przestrzenne a percepcja zachodzących zmian Sylwia Dudek-Mańkowska Magdalena Fuhrmann s. 39-49
Rewitalizacja fragmentów obszarów śródmiejskich w wybranych miastach europejskich Anna Jeziorska s. 51-63
Kultura i działalność twórcza potencjalnym motorem rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy Anna Rembowicz-Dziekciowska s. 65-75
Nowa funkcja w starych murach : rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję na wybranych przykładach Ewa Wojtoń s. 77-91
Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie Beata Nowogońska s. 93-104
Centrum handlowe Agora w Bytomiu jako przykład rewitalizacji XIX-wiecznej struktury kwartałowej Marek Gachowski s. 105-112
Detal urbanistyczny w rewitalizowanych przestrzeniach publicznych polskich miast Dariusz Gaweł s. 113-120
Zarządzanie lokalną zmianą : spojrzenie na holenderskie i polskie przemiany obszarów miejskich Adam Choryński Derk Loorbach Piotr Matczak Marek Nowak Frank van Steenbergen Julia M. Wittmayer s. 121-128
Adaptacja reliktów infrastruktury transportowej na parki miejskie : przykłady z Nowego Jorku i Filadelfii Sławomir Łotysz s. 129-141
Informacje dla autorów s. 143-144