Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Jarczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne polityki rewitalizacji : wnioski okresu programowania 2014-2020 Wojciech Jarczewski s. 5-11
Dostępność geograficzna ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym Dorota Łucja Jarczewska Wojciech Jarczewski s. 7-13
Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. śląskim Maciej Huculak Wojciech Jarczewski s. 34-42
Kształtowanie europejskich centrów współpracy na przykładzie śląsko-krakowskiego obszaru współpracy Wojciech Jarczewski Zygmunt Ziobrowski s. 56-65
Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy Wojciech Jarczewski s. 68-74
Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych Wojciech Jarczewski s. 72-80
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dostępność geograficzna i rozmieszczenie w przestrzeni ośrodków POZ w Krakowie Dorota Łucja Jarczewska Wojciech Jarczewski s. 79-89
Dimensions of urban degradation in Poland Wojciech Jarczewski s. 92-100