Znaleziono 11 artykułów

Zygmunt Ziobrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Przedmowa] Zygmunt Ziobrowski s. 5-6
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redakcji Zygmunt Ziobrowski s. 5-6
Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle spójności z Unią Europejską : uwarunkowania, kierunki zmian Zygmunt Ziobrowski s. 5-26
Podsumowanie obrad III Kongresu Rewitalizacji Miast = Summary of Sessions of III Urban Regeneration Congress Zygmunt Ziobrowski s. 13-15, 7-9
Przyszłość polskich miast Zygmunt Ziobrowski s. 7-15
Rewitalizacja wyzwaniem współczesności Zygmunt Ziobrowski s. 7
The future of Polish towns Zygmunt Ziobrowski s. 7-13
Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy Zygmunt Ziobrowski s. 21-25
Spatial policy and the planning permits Zygmunt Ziobrowski s. 23-27
Kształtowanie europejskich centrów współpracy na przykładzie śląsko-krakowskiego obszaru współpracy Wojciech Jarczewski Zygmunt Ziobrowski s. 56-65
Space management in Poland in the light of the cohesion with the European Union : conditions, change directions : [abstract] Zygmunt Ziobrowski s. 147-148