Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Zegar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja w Warszawie : doświadczenia i perspektywy Sylwia Dudek-Mańkowska Mirosław Grochowski Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Zegar s. 27-37
Contribution of the research project to the evidence-based development policies : an Example of the "Development Trends of the Mazovian Region" project Mirosław Grochowski Małgorzata Kucińska Zbigniew Strzelecki Tomasz Zegar s. 115-137
Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Tomasz Zegar s. 129-144
Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym Tomasz Zegar s. 141-143
Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie Sylwia Dudek-Mańkowska Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 147-157
Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4 Tomasz Zegar s. 173-179
Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 183-200